Automaatne Tulekahjusignalisatsioon (ATS)

Projekteerime, paigaldame ja hooldame automaatseid tulehäiresüsteeme. Jälgime, et meie projekteeritud süsteemid vastaksid kõigile seadusest ja erinevatest normidest tulenevatele tingimustele.

NB! Kõik tulehäiresüsteemid vajavad hooldust sõltumata sellest, kas kehtib garantiiperiood või mitte.

Pakume nii konventsionaalseid kui analoog-adresseeritavaid süsteeme.


Konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon

Paigaldatakse eelkõige väiksematele pindadele ja lihtsama ruumide jaotusega hoonetesse. Konventsionaalse süsteemi eeliseks on tema lihtsam ülesehitus ja sellest tulenev natuke odavam hind. Tema miinuseks on tuleohu avastamiskoha mõnevõrra tülikam kindlakstegemine. See tuleneb asjaolust, et konventsionaalses süsteemis ühendatakse samasse häireahelasse kuni 20 andurit. Indikatsioon keskseadmel näitab ainult ahela numbrit. Seega häire tekkimisel võetakse kätte keskseadme juures olev asendiplaan ja käiakse läbi ruumid, mis on märgitud plaanil selle ahela poolt kaitstavatena, kuni leitakse häire põhjustanud andur. Iga rakendunud andur annab märku häireseisundist punase LED tulukesega.


Adresseeritav Tulekahjusignalisatioon

Kasutatakse Reeglina suuremates hoonetes ja majutusasutustes ning inimeste kogunemiskohtades (teatrid, kinod, kaubanduskeskused jne). Adresseeritav süsteem võimaldab tuleohu koha kindlaks määrata anduri täpsusega. Seetõttu ei tule hoonest "otsida" tulehäiret andnud andurit, vaid selle nimetus ja asukoht kuvatakse keskeadme ekraanil. Adresseeritava keskseadme lisaväärtus on paindlikud lisavõimalused juhtida hoones olevaid erinevaid tehnosüsteeme. Jagada juhtimine gruppidesse ja siduda grupid erinevate avastamispiirkondadega.

Kõik tulehäiresüsteemide komponendid peavad vastama kehtivatele standartitele EN-54 ja vastavatele standardi alamosadele.

 

suits